Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
30. november - 2. december 2018
Smolenický zámok

Program

Workshop RTG

„Aby sa investícia do digitalizácie RTG pracoviska odzrkadlila na kvalite snímkov“ -  post processing rentgenogramov od A po Z.

Detail