Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
30. november - 2. december 2018
Smolenický zámok

Víkendový program

Piatok 30.11.2018 

15:00-18:00 Ubytovanie účastníkov

18:00-21:00 Ochutnávka včeloviny s večerou (Včelco s.r.o., Továrenská 10A, Smolenice)

 

Sobota 1.12.2018

06:00-12:00 Zámocká zabíjačka a kotlíkový guláš (účasť aktívna - prineste si pracovné oblečenie a chladničku na výslužku)

07:30-09:00 Raňajky a registrácia pre neubytovaných

12:00-14:00 Čo sme si navarili, to si aj zjeme - obed (home made)

14:00-15:00 Workshop: „Aby sa investícia do digitalizácie RTG pracoviska odzrkadlila na kvalite snímkov“ -post processing rentgenogramov od A po Z. (EM Medical)

15:15-16:45 Diskusné skupiny (voľný prechod medzi jednotlivými skupinami)

  • Skupina pre chirurgiu a ortopédiu 
  • Skupina pre využitie klinických diét (Royal Canin)

Nosnou myšlienkou diskusných skupín je výmena skúseností a informácií medzi kolegami v praxi. Výstupom konsenzus o optimálnom klinickom postupe aplikovateľnom v našich podmienkach. Priestory a trvanie diskusie bude prispôsobené deklarovanému záujmu o účasť v danej skupine. Témy uvedené pri jednotlivých skupinách predstavujú predbežný návrh zo strany SAVLMZ. V prípade záujmu účastníkov o zmenu témy prebehne na začiatku diskusie hlasovanie o navrhovanej zmene a program sa upraví na základe jeho výsledkov.

17:00-18:30 "Veterina naľahko“: Tipy ako si uľahčiť veterinárny život z oblasti komunikácie, riadenia praxe, financií a ochrany pred vyhorením. (Radek Kašpar, Zuzana Svobodová)

18:30-19:00 Rýchly stolnotenisový turnaj

19:00-19:30  Odevný ateliér ZB Design odprezentuje kolekciu veterinánych odevov

19:30-24:00 Večera s hudobnou zábavou (ak na niečo hráte, prineste si so sebou...) 

 

Nedeľa 2.12.2018

08:15-10:00 Spoločné raňajky a výslužka na cestu