Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
30. november - 2. december 2018
Smolenický zámok

Výlety do okolia

Jaskyňa Driny

Múzeum Molpír

Dolina Hlboče

 Ďalšie možnosti rekreácie a výletov nájdete na webových stránkach obce Smolenice.