Veterinárne dni Dr. Juraja Fajnora
30. november - 2. december 2018
Smolenický zámok

Sponzori a výstava

Naša vďaka patrí všetkým zúčastneným firmám a podporovateľom kongresu Chirurgické dni Dr. Juraja Fajnora

 

Generálny sponzor SAVLMZ
Hlavný partner SAVLMZ
Partneri kongresu